2009 10.10 CHS Varsity Girls Region Championship Game vs White County - Gourdworks